Documentos: Cataluña

Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Tarragona

Descargar


Informe final del seguiment i avaluació del II Pla municipal de polítiques d´igualtat de gènere a Lleida (2011-2016)

Descargar


Seguiment i avaluació del II Pla municipal de polítiques d´igualtat de gènere a Lleida (2011-2016)

Descargar


III Pla Municipal de polítiques d'igualtat de gènere de Lleida (2017-2021)

Descargar


Plan para la Justicia de Género del Ayuntamiento de Barcelona (2016-2020)

Descargar


Pla d’Igualtat (Diputación de Girona)

Descargar


Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y hombres

Descargar


Sentencia del Tribunal Constitucional de España nº 2257-2016 sobre el Pla estratègic de polítiques de dones del Govern de la Generalitat de Catalunya (2012-2015)

Descargar


Decret 144/2017, de 26 de setembre, de reestructuració de l'Institut Català de la Dones

Descargar


Decret 65/2014, de 13 de maig, del Consell Nacional de les Dones de Catalunya

Descargar