Documentos: Legislación

Aprobación do Protocolo para a prevención do acoso laboral, sexual e por razón de sexo da Deputación de Pontevedra

...

Descargar


Aprobación do I Plan de Igualdade de Oportunidades entre homes e mulleres da Deputación de Pontevedra

...

Descargar


II Plan municipal de igualdad de oportunidades de mujeres y hombres de Palencia

...

Descargar


Concello de Orense III Plan para la promoción da equidade de xénero (2017-2020)

...

Descargar


I Plan Transversal de Género del Ayuntamiento de Málaga

...

Descargar


II Plan Transversal de Género del Ayuntamiento de Málaga (2014-2018)

...

Descargar


II Plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de Lugo (2008-2011)

...

Descargar


III Plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de Lugo (2012-2014)

...

Descargar


Informe final del seguiment i avaluació del II Pla municipal de polítiques d´igualtat de gènere a Lleida (2011-2016)

...

Descargar